Page:Sibu Congkan1905-蕭統-六臣註文選-30-12.djvu/150

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曰冬日其神玄𡨋故云玄冬言臥疾從夏至冬相與逺疎已十餘旬也彌逺曠疎也常恐游岱宗

不復見故人善曰援神契曰太山天帝孫也主召人魂尚書曰至于岱宗太山為四岳宗也 翰曰岱

宗太山也人命屬之則疾恐死故云恐游岱宗也故人則文帝也所親一何篤步趾慰

我身善曰左氏傳薳啓強曰今君親步玉趾 良曰所親謂文帝也篤厚趾足也言能行步車足來看我疾以

慰我身也清談同日夕情眄敘憂勤善曰毛詩曰朝夕思念至於憂勤也

濟曰言來看疾與之談說同至於夜情相顧眄敘述憂恤勤勞也便復為别辭游車

歸西隣素葉隨風起廣路揚埃塵善曰西隣鄴都濟曰清談至於

日夕文帝便歸洛陽故云西隣游車則帝所乗也素葉木葉落也逝者如流水哀此遂

離分善曰論語曰子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜銑曰人命將往如水之流況此卧疾遂哀分離恐不

復相見也追問何時㑹要我以陽春善曰楚詞曰無衣裘以御冬恐死不得見