Page:Sibu Congkan1916-蕭統-六臣註文選-30-23.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


善曰魏志曰公圍尚營未合尚懼遣故豫州刺史隂蘷及陳琳乞降公不許圍益急尚夜遯保歧山追擊之其將馬延等

臨陣降衆大潰向曰同善注圍守鄴城則將軍蘇游反爲内應

善曰魏志曰尚攻譚留⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇由守鄴公進軍到洹水由降游與由同 濟曰⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇游袁譚將也譚留使守鄴曹公追譚至洹水

而游逆降審配兄子開門入兵善曰魏志曰袁尚走中山盡獲其輜重印綬節龯使

尚降人示其家城中崩沮審配兄子榮夜開所守東城門内兵配逆戰敗生禽配斬之 良曰袁譚敗後審配兄子榮開

鄴東門納操軍士以降也既誅袁譚則幽州大將焦觸攻逐袁

熙舉縣來服善曰魏志曰建安十年袁熙大將焦觸叛熙尚奔三郡烏丸觸等舉其縣來降 翰曰焦

觸叛熙奔烏丸觸等舉縣降操也凢此之軰數百人皆忠壯果烈

有智有仁悉與丞相參圖畫策折衝討難芟敵

搴旗静安海内豈輕舉措也哉誠乃天啓其心