Page:Sibu Congkan1918-蕭統-六臣註文選-30-25.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


周易曰山附於地剥上以厚下安宅毛詩序曰儉以足用寛以愛民和而不弛寛而能斷

善曰論語曰君子和而不同韋昭國語注曰弛廢也尚書曰寛而栗斷猶决也 翰曰弛緩也故民詠惟

新四海恱勸矣善曰毛詩曰周雖舊邦其命惟新周易曰說以先民民忘其勞說以犯難人忘其死

說之大民勸矣哉 銑曰言人皆歌詠思其新君也四万之國俱喜恱相勸勉而從之新君武帝也初受魏禪故云新君

脩祖宗之志思輯戰國之苦善曰毛詩曰無念爾祖聿脩厥德 向曰聿循

脩治也言武帝脩先祖欲伐吳之志思和戰國之艱苦輯和也腹心不同公卿異議

腹心謂近臣也異議謂張華王濬言伐呉便荀朂賈充以爲不便也而獨五臣無此二字納羊祜之

䇿以善從五臣無從字爲衆善曰于寳晉紀曰征南大將軍羊祜來朝上䟽云以國家之盛

强臨吳之危𡚁車不踰時剋可必也上納之而未宣左氏傳欒武子曰善鈞從衆夫善衆之主也從之不亦可乎 良曰上納其

䇿以從衆人之所善故至於咸寜之末遂排善本作非羣議而杖