Page:Sibu Congkan1918-蕭統-六臣註文選-30-25.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


塞唐堯也虞舜也舊域謂舜禹太平之域也班布也正朔謂歷數也八荒八方也太康之中天下

書同文車同𮜿善曰禮記子曰今天下書同文車同軌良曰太康武帝年號也呉蜀平故云同文

同𮜿牛馬被野餘糧棲畒行旅草舎外閭不閉

善曰東觀漢記曰建武十七年啇賈重寶單車露宿牛馬放牧道無拾遺淮南子曰昔容成之時置餘糧於𠭇首蔡邕胡廣碑

曰餘糧棲乎畎𠭇毛詩曰召伯所苃毛萇曰苃草舎也禮記曰外户不閉謂之大同 翰曰餘糧棲𠭇謂禾稼之穗於田𠭇之

中不收如鳥之棲宿耳舎宿也行旅草宿閭門不閉言無盗賊也民相遇者五臣無者字如親

其匱乏者取資於道路善曰禮記孔子曰昔者大道之行也人不獨親其親不獨子其

子 銑曰言禮義大行也資給也故于時有天下無窮人之諺善曰莊子孔子

曰當堯舜而天下無窮人非知得也當桀紂而天下無通人非知失也 向曰諺傳言也下無窮人謂百姓盡冨

太平未洽亦足以明吏奉其法民樂其生百世