Page:Sibu Congkan1923-蕭統-六臣註文選-30-30.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


興雲陛善曰注思七略曰闓甲第之廣袤建雲陛之嵳峨翰曰徒庶下人也雲陛天子殿階也不言天子而

云陛者不指斥言也亦言陛下也階毁留攅川汎歸軸善曰禮記曰君殯用輴攅至于

上鄭𤣥曰攅猶叢也殯君棺以龍輴叢不題湊象椁儀禮曰遷于祖用軸鄭𤣥曰軸輁也 向曰攅謂堂中𫞐殯之名也

其毁者謂啓發其殯將歸于國也留謂留其殯處餘跡也川汎歸軸謂舩載其柩以歸也以舩比車故云軸也競羞

野奠争攀去轂銑曰言下人皆競進於野以申奠祭之禮争攀去轂謂舡去而攀留

渚號追臨渡望哭善曰毛詩曰鴻飛遵渚范曄後漢書曰祭遵䘮至河南車駕臨之望哭哀

慟 濟曰循其洲渚號泣而追送之也遵循也無絶終古惟蘭與菊善曰楚辭曰春

蘭兮秋菊長無絶兮終古 良曰蘭菊皆草名也喻人徳如此物之香不絶至于終古也塗由帝渚朱

軒靡駕善曰楚辭曰帝子降兮北渚尚書大傳曰未命為士不得乘朱軒 翰曰帝渚謂湘江也帝堯之女

娥皇女英没於此故云緬柩路由此水而過也言平生朱車之榮今則無此駕東首塋園即宫