Page:Sibu Congkan1957-郭茂倩-樂府詩集-16-04.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   唐書禮儀志曰玄宗開元二十年正月詔

   兩京諸州置玄元廟天寶二年三月以西

   京玄元廟為太清宮其樂章降仙聖奏煌

   煌登歌發爐奏沖和上香畢奏紫極舞撤

   醮奏登歌送仙聖奏眞和㑹要曰太清宮

   薦獻聖祖玄元皇帝奏混成紫極之舞

  煌煌

煌煌道宮肅肅太清禮光尊祖樂備充庭罄竭誠至希

夷降靈雲凝翠葢風燄虹旌衆眞以從九奏初迎永惟

休祐是錫和平

  沖和