Page:Sibu Congkan1962-郭茂倩-樂府詩集-16-09.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


圜魄當虚闥清光流SKchar筵筵SKchar照孤影悽怨還自憐臺

鏡早生塵匣琴又無弦悲慕屢傷節離憂亟華年君如

東扶景妾似西桺𤎆相去旣路迥朙晦亦殊懸願為銅

鐵轡以感長樂前

  同前     雍 陶

朗月何髙高樓中簾影寒一婦獨含歎四坐誰成歡時

節屢已移遊旅杳不還滄溟儻未涸妾淚終不乾君若

無定雲妾若不動山雲行出山易山逐雲去難願為邊

塞塵因風委君顔君顔良洗多盪妾濁水間

  長門怨    桺 惲

   漢武帝故事曰武帝為膠東王時長公主