Page:Sibu Congkan1966-郭茂倩-樂府詩集-16-13.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   宫戊午幸洛陽二年築陵雲臺劉義慶世

   説曰陵雲臺樓觀精巧先秤衆木輕重然

   後構造無錙銖相負揭臺髙峻𢘆隨風動

   揺楊龍驤洛陽記曰陵雲臺髙二十三丈

   登之見孟津也

綺甍懸桂棟隐曖𠊓喬柯勢髙凌玉井臨迥度金波易

覺涼風至早飛秋雁過髙臺相思一作相思曲望逺騷人歌

幸屬一作此迢遞知承雲霧多

  同前     王 襃

髙臺懸百尺中夕殊未窮北臨酸棗寺西眺朙光宫城

㫄抵𩀱府林裏對相風書題鹿盧𤗒觀寫飛廉銅牕開