Page:Sibu Congkan1987-呂祖謙-皇朝文鑑-40-18.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


地生財自一粒一縷以上皆出於民力然後人得

而用人臣之禄受之於君故不可不報君人君之

奉取之於民故不可不愛民天子者合天下之力

而共尊養之凡宫室車馬服食器用無非取於天下

皆百姓之膏血也其作之也甚勞其成之也甚難

安而享之不可不思其所從來思其所從來則愛

之而有不忍費財之心憂之而有不忍勞民之心

以此之心行此之政而天下不安者未之有也天

下之大生民之衆唯繫於一人之心君心靜則天

下靜君心不靜則天下亦不靜朝廷唯躬儉節用