Page:Sibu Congkan1987-呂祖謙-皇朝文鑑-40-18.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


舞名服靴袍崇政殿閲試雅樂如行禮之次又於

禁中靴袍親書明堂及明堂之門二榜將近祀日

霖雨不止 仁宗禁中齋禱極於恭䖍應禱開霽

天日清潤風和氣協祀前之夕即罷警嚴 仁宗

每詣神座行禮畢鞠躬却行須盡褥位方改歩移

嚮以示肅恭之至又令侍臣徧諭獻官及進徹爼

豆悉安徐謹嚴無怠遽失恭質明禮畢比之他時

行禮加數刻之緩御樓宣赦畢降詔中書門下止

絶請託應内降恩澤及原減罪犯者不得施行

仁宗欽崇禋祀布昭明徳傳之萬丗大略如此