Page:Sibu Congkan2004-呂祖謙-皇朝文鑑-40-35.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之用曷異不除螟𧈱而望稼穡之實不驅盗賊而

求家貲之全决不可得矧惟國家重醫藥之書最

為事要先朝編輯名方頒布天下郡國其間述時

疫之狀實為纎悉及慶歴中范文正公建言俾自

京師以逮四方學醫之人皆聚而講習以精其術

其黜庸謬救生靈倬然為治道之助而世俗罔識

朝廷仁愛之意如此而徒惑邪誕而夭性命愚實

憫之今已戒醫博士日與醫之徒考神農子儀扁

鵲秦和之術一㑹於岐伯俞附之道以正絀邪以

誠消妄使可治之疾不終害是亦濟民之一事也