Page:Sibu Congkan2004-呂祖謙-皇朝文鑑-40-35.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


然今乃信之矣嗚呼鎛鍾何世所為質不呈剛形

不露竒恊律中度渾如天資掩抑雖乆不見瑕疵

爰有両欒三十六乳厥音琅然小大隨叩SKchar所挺

SKchar偉而偶沉於幽陋辱泥塗之汚漫厭鱗鬛之

腥臭嗟筍簴之一辭遽月弦之㡬彀幸陽愆而水

涸天日怳其復覯謂庭貢之是充獲効鳴於金奏

何夜光之暗投卒按劒而莫售嗚呼赤刀大訓天

球河圖秦璽漢劒趙璧隋珠揵為之磬汾陽之鼎

曲阜之履大澤之弧歴世相傳以華國都下至威

斗錯刀羯鼓之棬破鏡缺符遺簮墮珥信無益於