Page:Sibu Congkan2004-呂祖謙-皇朝文鑑-40-35.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


    䟦放生池碑     歐陽 脩

右放生池碑不著書撰人名氏放生池唐世處處

有之王者仁澤及於草木昆蟲使一物必遂其生

而不為私惠也惟天地生萬物所以資扵人然代

天而治物者常為之節使其足用而取之不過萬

物得遂其生而不夭三代之政如斯而已易大傳

曰庖犧氏之王也能通神明之徳以類萬物之情

作結䋲而為網𦊙以佃以漁盖言其始教民取物

資生而為萬世之利此所以為聖人也浮屠氏之

說乃謂殺物者有罪而放生者得福苟如其言則