Page:Sibu Congkan2007-呂祖謙-皇朝文鑑-40-38.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


歸其主坊人不憂為里正自蘇君始也蘇君諱安

世字夢得其先武功人後徙蜀蜀亡歸于京師今

為開封人也曾大考進率府副率大考諱繼殿直

考諱咸熈贈都官郎中君以進士起起三十二年其

卒年五十九為廣西轉運使而官止於屯田員外

郎者以君十五年不求磨勘也君娶南陽葉氏又

娶清河某氏子四人台文永州推官祥文太廟齋

郎炳文試將作監主簿彦文未仕女子五人適進

士㑹稽江松單州魚臺縣尉江山趙楊三人尚㓜

君既卒之三年嘉祐二年十月庚午其子塟君揚