Page:Sibu Congkan2009-呂祖謙-皇朝文鑑-40-40.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


饑公勸誘富民得米萬石所活不可勝數漣水有

魚池利入公帑嵗殺魚十餘萬公始罷之作放生

碑池上移守通州入為開封府推官奏事殿中賜

五品服且欲以為直集賢院宰相以例不可出知

洪州屬吏有鄭陶饒奭者挟持郡事肆為不法前

守莫能制州有歸化兵皆故盜賊配流已而選充

者奭與郡人胡順之共造飛語以動公曰歸化兵

得廪米陳惡有怨言不更給善米且將有變公笑

不答㑹歸化卒有自容州戍所逃還犯夜者公即

斬以徇收陶下獄得其姦贓且奏徙奭歙州一郡