Page:Sibu Congkan2010-元好問-翰苑英華中州集-4-1.djvu/160

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


尚全應知待彌勒萬刼庇山川

   劉修撰彧

彧字公茂安陽人天眷二年經義弟一人自號香嵓居士歷京兆緫幕終

于翰林修撰

    春隂

似雨非晴意思𭰹宿酲牽率泥重衾苦怜燕子寒相並生怕梨花晩不禁

薄薄簾幃欺欲透悠悠歌管壓來沉南園北里狂無數唯有芳菲識此心

    秋雨得雲字

一室蕭然半掩門簷牙懸溜喜𥘉聞棲鴉不動寒偎樹過鴈無聲冷貼雲

⿸麻止 -- 歴耳半隨風淅𤁋舞堦仍帶葉𦆯紛隔籬爲問東皐叟麰麦前春定十分

   趙内翰可

可字献之髙平人貞元二年進士仕至翰林直學士風流有文采詩樂府

皆傳於丗號玉峯散人集子述字勉叔承安二年登科賦雪云竒貨可居

天種玉太平有象麦連雲屏山故人外傳說勉叔詩章字畫皆有父風性

落魄嗜酒卒以樂死俶儻竒男子也