Page:Sibu Congkan2010-元好問-翰苑英華中州集-4-1.djvu/169

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


杜䳌亦知推不去端用得忘年

    新秋

旅食京華困鬱蒸可人秋意及新晴夜䆫便覺風千里曉鏡從添雪數莖

蟬噪不離羈客耳燕歸還動故園情軟紅塵外西山色乞與閑人眼暫明

    寺樓晴望

詰曲欄杆靣翠微葱籠䆫戸溢清暉雨侵斜日明邊過雲望山前缺處歸

多病過春猶止酒薄寒向晩却添衣宦名不負滄波願羞見陂田白鳥飛

    題五丈原武侯廟一首  仲純

籌筆無功事可哀長星飛墮蜀山摧三分豈是平生志十倍寧論盖丗才

壊壁丹青仍白羽断碑文字只蒼苔夜深老木風聲惡尚想褒斜萬馬來

   張郾城公藥

公藥字元石宰相安簡公孝純永錫之孫以文廕入仕甞爲郾城令詩號

竹堂集寒食云一百五日寒食節二十四番花信風新年云客情病裏度

殘臈老色鏡中添一年雲樹縈寒猶漠漠竹梢迎日巳姢姢春晩云細風

皺緑漲溪水小雨㸃紅添海棠又云芭蕉葉斜卷舒雨酴醾架小縱撗春