Page:Sibu Congkan2010-元好問-翰苑英華中州集-4-1.djvu/174

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  三月七日登龍尾山寺

古寺㝷龍尾山城送馬蹄花濃香篤肭泉瑩冷玻璃寒食春無幾催歸日

欲西春風吹病眼煙樹逺淒迷

  佑德觀試經

琳館淸𭰹小雪殘釀梅天氣不多寒客䆫竟日無人到只有蕭蕭竹數竿

  書事

客舎如僧舎秋風几席淸竹孫仍帶籜鳩婦巳呼晴年老心情減官卑去

就輕京師名籍甚鄭子豈其卿

  和張浮休舊韻

嫩水籠篁碧新霜染樹紅石潭沉曉月山雨暝秋空燈火吟䆫下𨵿河醉

眼中西風喚張翰南望思何窮

  小圃茅亭新成

榆柳淸隂下茅亭近水湄抵簷栽美竹撗榻賦新詩朴陋從人𥬇栖遟止

自怡歳寒天地肅松雪有心期

  贈張壽卿