Page:Sibu Congkan2011-元好問-翰苑英華中州集-4-2.djvu/160

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   劉鄧州祖謙

祖謙字光甫安邑人承安五年進士歷州縣有政迹拜監察御史以鯁直

稱其不能俯仰丗好蓋天性然也正大初爲右司都事除武勝軍節度副

使召爲翰林修撰家多藏書金石遺文略備父東軒工畫山水故光甫以

鑒裁自名至於信筆作簡牘尤有可觀一時名士如雷御史淵李内翰献

能王右司渥皆逰其門得人一詩可傳必殷勤稱道唯恐不聞人以此稱

之子敏仲今在平陽

    雅集圖

翠雀翩翩野鶴孤玉京人物㑹仙圗後來且莫輕題品席上揮毫有大蘇

    崆峒山圗爲撗溪翁賦二首

好竒仍有客相携絶頂披雲快一躋三十六峰靑似染五年拄笏羡横溪

獨占名山每羡渠京塵今日汚吟須西州十載經行處惆悵雲煙是畫圗

   髙慱州憲

憲字仲常遼東人祖衎字穆仲國𥘉進士仕至吏部尚書伯父守義大定

十六年進仕父守信以䕃補官叔守禮宣徽使仲常黃華之甥㓜學於外