Page:Sibu Congkan2012-元好問-翰苑英華中州集-4-3.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   朱宫敎瀾

瀾字巨觀霖堂先生之子學問該洽能丗其家大定二十八年進士時年

巳六十意氣不少衰歷諸王文學應奉翰林文字終於待制党趙推挽之

力爲多以甞入敎宫掖故集中多宫詞

    寒食不岀

地偏無客過吾廬寒食淸明入燕居𩦸子捧甌仍臈茗孟光舉按只春𬞞

蠅沾香篆渾傷字蜂蹙缾花半墮書習氣未除還自𥬇却將佳節付三餘

    黃筌雀蝶

飢雀喧爭蛺蝶孤錦宫城闕見丘墟老筌妙意誰知解丹粉圗中有諌書

    宫詞

太一芙蓉上下天秋波澹澹白生煙採蓮宫女分花了𥬇把蘭篙學刺舩

   姑汾漫士王𤥨

𤥨字器之平陽人與毛牧達同時相友善天性孝友爲郷里所稱酷嗜讀

書往往手自抄冩家素貧乏而能以剛介自持未甞有所丐貸時命不偶

年四十五以病卒士論惜之有姑汾漫士集行于丗所著中聖人賦今丗