Page:Sibu Congkan2017-蘇天爵-國朝文類-20-02.djvu/91

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


停一曲便覺千金直廣寒殿裏月流輝太液池頭

花發時舊曲半存猶觧譜新聲萬變緫相冝三十

六年猶一日長得君王賜顔色形容漸改病相㝷

獨抱琵琶空歎息興聖宮中愛更深承恩始得遂

歸心時時尚𬒳宮中召強理琵琶弦上音琵琶轉

調聲轉澁堂上慈親還佇立回看舊賜滿床頭落

花飛絮春風急

  舶上謡送伯庸以畨貨事奉使閩淛   宋   本

江華江月要才情多病堪憐馬長卿莫向都門折

楊栁帝郷春色不南行