Page:Sibu Congkan2020-蘇天爵-國朝文類-20-05.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


冨人合貲以聚財者有焉釋子方士分食以庀徒

者有焉施施于于咸樂相成延兩廡五十有二楹

締構塗飾工良物辦象從祀諸賢百有五人妥靈

惟肖威儀有容又懇請于朝得廪餼弟子貟百人

受學于師復其身不勞以事於是天下首善之教

興焉廟肇自唐咸通中至遼金燕爲都邑故甞用

天子學制選舉升造與南國角立亦一時之盛也

太宗皇帝當雲雷經綸之世聖訓諄切以徳賞喻

父師以檟椘懲子弟飢焉粟肉渇焉酒醴力焉僕

使恩義甚備其飬賢勸善之誠固巳髙出於百王