Page:Sibu Congkan2023-蘇天爵-國朝文類-20-08.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


次者或有之矣況於民庶者乎是固君子之所深

嗟夫古之不可復也然幸而猶有一焉今中原之

地平衍温厚故其爲塋兆也髙曽而下凡子孫皆

得以次祔葬𡻕時上冢則猶得以知其處此爲某

親此爲某親拜於墓下者孰爲某親之子孰爲某

親之孫盖深有維持族姓之意焉後之君子苟以

義起禮則墓亭之設固在所不廢也張氏兄弟拳

拳於墓亭之意豈非知本者乎其以孝友稱於郷

也冝矣張氏兄弟三人曰通甫曰欽甫曰君甫張

氏之後必有顯者其自此三子者始歟