Page:Sibu Congkan2023-蘇天爵-國朝文類-20-08.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


集曰治民者常示之以好惡郷背之正則民志一

而事有所據特教之䟽節耳而世猶迂之甚矣其

不知本也天下之患常出於巽懦無耻巽懦者苟

且無恥者無忌憚苟且而無忌憚人心始不可收

而至於無所不至君子盖深憂之(⿱艹石)二公者誠足

以表礪振起於斯人哉唐有天下二百餘𡻕莫治

於貞觀莫盛於開元之初一時名臣衆多近代盖

莫之及然而尚論剛正能諌諍有古大臣之風者

則未有踰於二公者也苟以其事而論之魏公言

聽諌從實終厥身而宋公在相位數年耳比其没