Page:Sibu Congkan2023-蘇天爵-國朝文類-20-08.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


十儒者皆在從祀之列魏氏之曽孫曰起者𨼆居

呉中讀詔書而有感焉曰此吾曽大父之志也何幸親

復見諸聖明之朝哉今天下斈校並興凢儒先之𠩄

經歴徃徃列為斈官而我先丗鶴山書院者臨卭

SKchar莽莫之剪治其僑諸靖州者存亦無㡬而曽

大父實塟於呉先廬在焉願䂓為講誦之舎奉

詞先君子而推明其斈雖然不敢専也泰定甲子

秋廼来亰師將有請焉徘徊乆之莫伸其說至順

元年八月乙亥

皇帝在奎章之閣思道無為某官某得侍左右因