Page:Sibu Congkan2025-蘇天爵-國朝文類-20-10.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


巳而出譬則庖人善適衆口酸鹹嗜好之不齊然

非暫也必八年之乆大而經國子民細而米鹽甲

兵於盡得夫人之情而熟知夫事之𫝑増益其所

不能者不旣多乎今之老於刀筆筐篋以致逹官

貴人者皆下視吾縫掖以爲言闊事情而不適爲

用者恃其能此焉爾君旣能之是行也以軍國公

相知之有素無曰峻擢惟循所宜資亦𢌿善所昔

也人吏之今焉吏人其留中其居外主乎聞司徒

平生六經仁義之言而濟以今所能古所謂以儒

術飾吏事者非君其誰哉大德己亥秋八月上弦