Page:Sibu Congkan2027-蘇天爵-國朝文類-20-12.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


者共謀殺積翁不果使而返二十三年上曰日本未甞相侵今交趾犯邊宜置日本專事交趾

成宗大德二年江浙省乎章政事也速達耳乞用兵日本上曰今非其時朕徐思之大徳三年遣僧

寧一山者加妙慈弘濟大師附商舶徃使日本而曰本人竟不至

  安南

安南以憸逺爲國自 憲宗 世祖時大將兀良

哈䚟鎭南王脫歡凡兩以王師入其所居之城其

餘疆埸之事皆細微也然亦畧載之 憲宗二年世祖征大

理發中道兀良哈䚟由西道晏當路諸王抄合也又烈由東道白蠻進三年大理乎四年 世祖北

還留兀良哈䚟攻諸夷未附者七年兵次交趾北阿閩遣使往諭不返又遣徹徹都䓁將兵進抵兆

江兀良哈䚟⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼進十二月十三日交人敗入其國國主陳勝竄海島出所遣使獄中屠其城留九日