Page:Sibu Congkan2030-蘇天爵-國朝文類-20-15.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


人子惟其考甞愆於時者始不敢求以昭明否者

其欲逺其聞者亦豈異賢公卿胄之心也惟哀而

允之燧曰凡今爲制天下歳程惟甲不領於工曹

逕入太府縣官親考其苦良而黜陟之衛士必賜

而藏之家弊則持故賜求易使𢌿之新他臣有私

藏者罪死況私爲者乃先人雖班雜職而縣官視

以爲要焉自常工而跂之亦曰遇矣君諱智晜弟

四人其次居二娶揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)氏前卒一年同穴樂村二男

則同提舉與京山也女適太常寺管勾李某銘曰

五兵皆賊人戰而恃以不殤惟函爲扞焉爾如君