Page:Sibu Congkan2030-蘇天爵-國朝文類-20-15.djvu/171

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不知死所㑹地震風烈𠡠廷臣集議弭灾之道公

以大學士當議抗言於坐曰弭灾當究其所以得

灾者漢殺孝婦三年不雨蕭楊䓁𡨚死非致沴之一

端乎死者固不可復生而情意猶可昭白母使朝

廷終失之也又拜中書平章政事𥘉公将兵時所

佩符及歴臺省毎除必譲還曰此軍符也非他官

所得佩請上之典瑞自大徳來凡三上三不𠃔至

是以聞又不𠃔而公固請竟納之侍宴萬壽山又

特有玊帶之賜三年秋御史大夫鐡失䓁自上都

来夜扣國北門逕入中書稱⿺辶䖏矯制奪執符印莫