Page:Sibu Congkan2031-蘇天爵-國朝文類-20-16.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


根㩀不見涯涘居呉興三世矣而風致猶故郷故

自號曰𨺚山先生示不忘其故云此先生之爲人

也先生娶楊氏奉直大夫知邵武軍恪之女先先

生五十二年卒再娶程氏朝奉大夫將作監繩翁

之女楊程皆眉山詩書故家也男子五人必逺必

大必逹必勝必昌其三人早世今必逹必勝在勝

程出也女四人長適蘄州路儒學教授眉山陳琛

次適建寜路緫管府知事河南雲謙次有疾不嫁

次適安吉殷天錫孫女四人先生卒於泰定甲子

三月享年七十有八以是年五月乙酉塟于湖州