Page:Sibu Congkan2033-蘇天爵-國朝文類-20-18.djvu/135

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


業公尚氣重諾剛不可以威強屈平章始終相從

西南者見其不可衆直之醉或腰刀行酒平章避

入後閤曰公醉矣戒左右善扶出遇契巳者視意

所欲與之不少愛焉其時諸將或集皆下之無有

位其上者卒以元貞元年乙未冬十有二月七日

年七十五夫人卒以明年夏四月十有七日年七

十七塟以大德之元丁酉于其郷宋邨九男長忠

顯次戍瑞州萬户次鵬翼僉嶺北湖南道提刑按

察司事次眞定萬户皆夫人李出餘皆㓜一女適

常某五男孫長武略將軍丗千户者金符餘㓜六