Page:Sibu Congkan2034-蘇天爵-國朝文類-20-19.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


善𡘜之曰審耶傳者妄耶曰或審矣君雅病𤍠不

貫於馳而驛道萬里六月歴嶺海間審矣雖然君

生也無慊而死也又無憾惟書之于墓石者我與

子知之子當秉筆又𠕂月孤富果走人奉状託玄

徳問銘於明善烏乎審矣忍銘予亡友耶是良友

可不與銘耶状曰文氏自成都遷廬陵七世祖炳

然居郡之永和六世祖正中居富川五世祖利民

髙祖安世曽祖時用祖儀用子信公貴贈太師祖

妣曽氏齊魏國太夫人昔信公囚中與君書曰吾

死吾節矣汝能世吾詩書真足後者公䘮歸君廬