Page:Sibu Congkan2034-蘇天爵-國朝文類-20-19.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


将孫将克弘世業而孫也噐宏而才良盖大者哉

明善於董氏爲門生宜爲表君之辭辭曰

抑抑董君憲憲令人巍巍閈閎赫赫父晜佩黄金

符来吏郷縣民亦有謡來⿺辶商我願匪鑑而明匪氷

而清民斯懷之播逺頌聲於戯君子胡噐之盈而

敦而璉清廟是承大厦棟楹杞梓乃勝列㦸差差

朱户輝里髙牙虎節鑾和至止惟晜弟之榮惟章

服之華何必在身而起歆嗟嘅彼厚壤九門北原

下有九泉孰急斯賢嘅彼旻天羽者翬聮瑞若皇

鸞孰靳髙騫人貴乎徳徳大人大大而弗逹徳也