Page:Sibu Congkan2035-蘇天爵-國朝文類-20-20.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


國朝文𩔖卷第六十八

 神道碑

  平章政事致仕尚公神道碑 孛木魯翀

大徳八年春三月己巳中書左丞尚公請老

上不𠃔若曰其服朕命毋怠冬十月稱疾力請予

告九年春還保定時年六十有九明年夏六月拜

昭文舘大學士資徳大夫中書右丞商議中書省

事召不起 武宗即位加榮禄大夫預司農司事

中書職仍舊召秋九月覲龍虎臺大臣莫不譽公

上恱若曰衆以卿宣力我家争譽其賢故耳公再