Page:Sibu Congkan2046-程敏政-皇明文衡-20-09.djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对皇明文衡卷之三十八

 序

   大明日曆序          宋濂

洪武七年歲在甲寅五月朔日新修 大明日曆成粤從

皇上興臨濠踐 天位以至六年癸丑冬十又二月凡戒飭

之諄複征伐之次第禮樂之沿革刑政之設施羣臣之功過

四夷之朝貢莫不具載合一百卷蔵諸金匱副在秘書甲寅

以後則歲再修而續蔵焉嗚呼惟天立辟惟辟奉天其能混

合三光五嶽之氣者蓋可數也然挺生於南服而𦤺一統華

夷之盛自天開地闢以來惟

皇上爲然其功高萬古一也元季繹騷奮起扵民間以圖自

全初無黃屋左纛之念繼憫生民塗炭始取土地羣雄之手