Page:Sibu Congkan2051-程敏政-皇明文衡-20-14.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


采故實韻爲四言詩以授 皇太子辛丑冬

上親征江西公進平江西頌 上覽而喜曰吾固知浙東有

二儒者卿與宋濂耳學問之愽卿不如濂才思之䧺濂不如

卿癸卯春授江南儒學提舉司校理未幾丁外艱乙巳五月

服闋除侍禮郎兼引進使時當創國之初禮制多公所定是

年冬除起居注嘉言讜論啓沃良多丙午七月除同知南康

府事特賜黄金帶以寵勞之公治民本於仁恕而臨之以廉

平民咸服之丁未 上將即大位召還議禮明年戊申爲洪

武元年南閩𥘉入軄方以公出判漳州公宣布德澤復以治

南康者治之二年 詔脩元史召宋公濂與公同爲總裁官

二月入史局公於史事雅擅其長力任筆削之勞一無所諉

書成六月拜翰林待制承直郞同知制誥兼國史院編脩官