Page:Sibu Congkan2054-程敏政-皇明文衡-20-17.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


出於天性而撫弟妹尤篤其於學問不待程勸選爲邑庠生

而泰和王敬先爲訓導循循善教公亦勉勉善學學成取進

士遂入都察院理刑獄以廉平得名永樂癸巳拜監察御史

車駕在北京有言南京鈔法阻滯命公徃察之衆謂將起大

獄公往擒市豪一二以歸奏曰市人聞令皆震懼今鈔法巳

通矣

上頷之而罷倭㓂犯遼東公往按問戍守之失律者凡百餘

人皆應死公爲開陳其可矜狀甚明

上然而宥之山海關吏卒邀阻行人以取財亡逃之人則受

賕縱之去弊積滋甚公廉得之歸至關悉擒治抵罪弊爲之

省丙申北京營造執役之人累鉅萬