Page:Sibu Congkan2054-程敏政-皇明文衡-20-17.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


皇明文衡卷之七十九

  神道碑

   榮祿大夫太子太保吏部尚書贈時進光祿大夫太

   保謚忠肅王公神道碑      彭時

公諱翶字九臯姓王氏其先世家欒州自公之父避元季兵

亂徙居滄州之鹽山故今爲鹽山人公生有異徴氣清質秀

甫十歳能讀書父卽勉以仕進克自勤勵學遂有成永樂乙

未登陳循榜進士第二甲第一名改庶吉士甲辰授大理寺

左持正因詿誤左遷行人宣德丙午用廬陵楊文貞薦陞行

在山東道監察御史當是時任風紀者多事矯激惟公謹重

逹大體上下賢之乙卯陞都察院右僉都御史正統丙辰

勑鎭守江西政不苛刻吏民畏愛未幾徃浙江除土豪理鹽