Page:Sibu Congkan2057-程敏政-皇明文衡-20-20.djvu/129

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


從容語曰學校之興書聲不聞虚文耳嗚呼劉項交戰魯猶

絃歌不絶故曰曲阜聖人之敎也况今紫陽卽魯之曲阜也

學校廢子衿作豈無倚席不講之羞世之俗吏世之俗吏但

欲華爾宫以規爼豆之地殆未知爲敎者可勝慨哉公字嘉

貞瑰文傑句𠳲𠳲儒者也予序論古今遣使之道以為公瀆

亦欲上下之情通詩凡(⿱艹石)干首於是唐仲推其意序之

   送楊尚書序          徐有貞

景泰二年冬十二月 詔以禮部尚書楊公彦謐爲南京刑

部尚書行有日主事孫曰譲以其行爲請予與公交爲忘形

甚乆又幸爲同寅誼不可辭公明敏有才識時務多幹局始

以進士爲主事爲郎中爲侍郎皆在刑部所歷皆未乆皆以

軍功遷秩其進取固銳然於公之勞勩實足以當之也比一