Page:Sibu Congkan2067-計有功-唐詩紀事-16-09.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


經多舊舘太半主人非自十年至是六年矣

明年除主客郎中知制誥長慶元年以詩贈王十一李七

元九王舎人云紫垣曹局聮華地白鬢郎官老醜時

莫怪不如君氣味此中來挍十年遲時元㣲之亦以中人之薦入為

是年除中書舎人有絲綸閣下文章静等詩

長慶二年舎人匄外出守杭州時河北復丨亂謀趙國急丨樂

天論事不合乃匄外遷次藍溪詩云既居可言地願𦔳朝廷理

伏閣三上章戇愚不稱㫖聖人存大體優貸容不死

鳯詔停舎人魚書除刺史

長慶三年二月五日杭州花下作云二月五日花如