Page:Sibu Congkan2070-計有功-唐詩紀事-16-12.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


濳字德隱宜春人

  孟宁

科文又主守𥘉時光顯門生濟會期美擅東堂登甲

乙榮同内署待恩𥝠群鸎共喜新遷不𩀱鳳皆當即

入池别有陪𭰹知感士曾經两度得芳枝

宁字處中長慶三年王起放及第為時相所退是年

大和主和戎至會昌三年起以左揆再知貢舉宁龍

鍾就試成名是歳石雄入塞公主自蕃還京

  唐思言

儒雅皆傳德教行幾崇浮浴賛文明龍門昔上波濤