Page:Sibu Congkan2070-計有功-唐詩紀事-16-12.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


時恩寵無比嘗夢中得句云石門霧露白玉殿莓苔

青續成長韻此一聮杜甫集中詩也大中十年顥放

牓後謁假覲省於洛生徒餞長樂驛俄有紀於屋壁

云三十驊騮一烘塵來時不鎻杏園春楊花滿地如

飛雪應有偷遊曲水人舊史云顥絪之子尚宣宗女

萬壽公主因壽昌節上壽回夢一宫殿與十數人納

凉聮句旣悟省石門之句十字恠其不祥不數日宣

宗弓劒上僊方悟其事乃續爲十韻云間歳流虹節

歸軒出禁扄奔波逃畏景蕭洒夢殊庭境象非曽到

崇嚴昔未經日斜烏歛翼風動鶴踈翎異苑人爭集