Page:Sibu Congkan2072-計有功-唐詩紀事-16-14.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


合升堂方干馬戴任蕃賈島厲元項斯孽夀及門僧

良乂潘誠于武陵詹雄衞凖僧志定喻島朱慶餘以

孟郊爲清竒僻苦主上入室陳陶周朴及門劉得仁

李溟以鮑溶爲愽容宏㧞主上入室李群玉入室司

馬退之張爲以武元衡爲瓌竒羙麗主上入室劉禹

錫入室趙嘏長孫佐輔曺庚升堂盧頻陳羽許渾張

蕭逺及門張陵章孝摽雍陶周祚𡊮不釣

杜光庭載毛仙翁事云仙翁名干字鴻漸元和間劉

禹錫李紳白樂天軰皆贈詩至大中戊寅五十餘年

矣是歳張爲薄遊長沙不汲汲隨計獲女奴於岳麓