Page:Sibu Congkan2077-阮閱-增修詩話總龜-12-03.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 鄱陽守宛是鄱陽人又云共仰新侯伯同瞻舊宰臣又

 云郷路轅思北客林巷喜南

王爽字季明王孝伯問曰古詩中何句爲最佳爽未對孝

 伯曰所遇無故物安得不速老此為佳

楊巨濟詩曰爐烟添柳重宫漏出花遲當以下句為試舉

 人詩題濟本作源

晏元獻稱國初待詔云醉輕浮世事老重故郷人張安道

 亦稱紅塵三尺險中有是非波

晏臨淄宴集詩最多有一聮云春風任花落流水放杯行

惠崇逰長安云人逰曲江少草入未央深不减馬放降來

 地鵰盤戰後雲