Page:Sibu Congkan2086-阮閱-增修詩話總龜-12-12.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 有偈曰大士㳺方興尽囬家山凬月絶纎埃杖頭多少

 閑田地挑取華SKchar入嶺来余和之曰因法相逢一𥬇開

 俯㸔人世過飛埃湘南嶺外休分别圓寂光中共徃耒

 又聞嶺外大雪作二偈寄之曰傳聞嶺外雪壓倒千年

 樹老児拊手𥬇有眼未曽覩故應(⿰氵閠)物材一洗瘴江霧

 寄語牧牛人莫教頭角露又曰偏界不曽藏處處光皎

 皎開眼失蹤由都縁太分曉園林怱生春萬瓦粲一𥬇

遥知忍凍人未悟安心了冷齋夜話

余𮗚誌公十二時頌自非深悟上乗同佛知見豈能作此

 語也是時逹磨猶未西耒誌以明此理所謂先得我心

 之所同然者誌公没扵天監十三年而逹磨以普通八