Page:Sibu Congkan Sanbian009-孔穎達-禮記正義-3-1.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 正義曰此以下明雜敬礼也君子

謂人君也黄髮大老人也人初老則髮

白大老則髮人黄黄弥冝敬故人君見

而式敬也人君尚尔則大夫士可知也

若与同行君式則臣下若異行則式而