Page:Sibu Congkan Sanbian011-孔穎達-禮記正義-3-3.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


故孝經云喪則致其哀祭則致其嚴是昬禮爲諸禮之本也  夫禮

至體也  正義曰此經因昬禮爲諸禮之本遂廣明禮之始終始則

在於冠昬終則重於喪祭其閒有朝聘郷射是禮之大體之事也

夙興至代也  正義曰此論昬禮明日婦見舅姑舅姑醴婦又舅

姑入室婦饋特豚又眀日舅姑饗婦之節此即士昬禮也故有特豚饋

於舅姑(⿱艹石)大夫以上非唯特豚而巳雖以士爲主亦兼明大夫故有厥

眀舅姑共饗婦(⿱艹石)士婦見舅姑之日即舅姑饗婦故士昬禮舅姑醴

婦醴婦旣訖則饗之不待厥明也  婦執笄𬃅栗叚脩以見者案士

昬禮舅坐于阼階西靣姑坐于房外南靣婦執笲𬃅栗進東靣拜奠

于舅席訖婦又執腵脩升進北靣拜奠于姑席是也  賛醴婦婦祭

脯醢祭醴者案士昬禮婦席于戸牖間賛者酌醴置於席前北面婦

於席西東面拜受賛者西階上北面拜送又拜薦脯醢婦升席左執

觶右祭脯醢訖以柶祭醴三是祭脯醢祭醴也  成婦禮也者言所

以見舅姑及醴之者成其爲婦之禮也  舅姑入室婦以特豚饋者

案士昬禮舅姑入于室婦盥饋特無魚