Page:Sibu Congkan Sanbian025-聶嵩義-析城鄭氏家塾重校三禮圖-4-1.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


禒衣色黒后接御見王之時則服禒衣及次按追師注

云次者次第髮長短爲之所謂髲髢也賈䟽云所謂少

牢主婦髲鬄即此次也鬄髢同音地彼注云古者或剔

賤者刑者之髮而爲之按魯哀公十七年說衛荘公自

城上見己氏之妻髮羙使髠之以爲吕姜髢杜云吕姜

荘公夫人髢髲也以此言之是取他髪爲髢也則有不

用他髪爲髢自成紒者故鄘風君子偕老詩曰鬒髮如

雲不屑髢也傳云鬒黒髪也如雲言長美屑絜也箋云

髢髲也不絜髲者不用髲爲善也是不用他髮爲髲同

合己髪絜爲紒者也漢志說大手紒盖謂此也其珮綬

如上而黒屨白繶絇純士妻從夫𦔳祭亦服之婦人禒

衣之黒始因男子之𤣥端亦名禒衣知者按士冠禮陳

服于房爵弁服皮弁服𤣥端服至於士䘮禮陳𥫄事于