Page:Sibu Congkan Sanbian043-吳縝-新唐書糾謬-4-1.djvu/159

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


孫無忌禇遂良與道宗有宿怨誣與遺愛善流

𧰼州道病薨年五十四

 今案道宗本傳云裴寂與劉武周戰度索原

 寂敗賊逼河東道宗年十七從秦王討賊且

 裴寂與劉武周度索原之戰卽武德二年

 月介州姜寶誼死之之戰是也此戰見于裴寂姜寶誼劉

 武周傳髙祖本武德二年是年歲在己卯時道宗年十

 七則是生于隋仁壽三年癸亥歲也而房遺

 愛之誅在永徽四年癸丑歲自癸亥至癸丑