Page:Sibu Congkan Sanbian044-吳縝-新唐書糾謬-4-2.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 今案僖宗紀中和三年十二月忠武軍將鹿

 晏弘逐興元節度使牛勗自稱留後紀以爲

 勗傳以爲頊未知孰是

   魚朝恩傳脫字

魚朝恩傳云以左監門衛軍知內侍省事

 今案監門衛軍疑不成號當是將軍也

   李訓仇士良兩傳各載魚弘志名不同

李訓傳云顧中尉仇士良傳云志弘右衛上將

軍兼中尉